Generic placeholder image

Bli medlem!

Vem kan bli medlem?

Till föreningens ordinarie medlem kan efter styrelsens godkännande antagas person som fullgjort sin militärtjänstgöring och som hör till reserven eller som överskridit åldern för reserven.

Varför ska jag bli medlem?

Några populära motiveringar: För att stärka den svenskspråkiga reservistverksamheten i vårt land. För att upprätthålla dina vapenhanteringskunskaper. För att hålla dig informerad om vilka möjligheter som finns inom vår verksamhet.

Till sist en gammal klassiker: För att lära dig skjuta och träffa goda kamrater :)

Avgifter

Inskrivningsavgiften är 10 euro. Årsavgiften ligger på 35 euro och inkluderar ett startpaket från Reservistförbundet samt tidningarna Reserviläinen och Lakeuden maanpuolustaja. Föreningens årsavgift uppbärs av Reservistförbundet i februari varje år).