Om föreningen

Korsholmsnejdens reservister r.f. är en svenskspråkig reservistförening som trots sitt namn har medlemmar runt om i hela Finland samt även utflyttade finländare till världens alla hörn.

Föreningens grundades i april 2004 och vår aktiva verksamhet består av olika typer av frivillig reservistverksamhet. Största och mest aktiva versksamhetsformen är Tillämpat Reservistskytte (SRA). Om denna gren hittar du mera information på vår SRA-sida

Till föreningens verksamhetsområden hör även att på ett effektivt sätt informera sina medlemmar om övrig reservistverksamhet och frivillig landsförsvarsutbildning som ordnas t.ex. av Försvarsutbildningsföreningen.

Alla som har fullgjort sin värnplikt kan ansöka om medlemskap i föreningen. Mera information om hur du går tillväga och vilka medlemsavgifter som gäller hittar du på sidan Bli medlem

Vi önskar dig ännu en gång välkommen till vår hemsida där du hittar mycket information om föreningen. Vi vill också varmt rekommendera att du registrerar dig på vårt Forum som finns på adressen https://forum.kore.fi. Du behöver INTE vara medlem i föreningen för att komma med i diskussionen.