Verksamheten

Om föreningen

Förutom SRA-skytte och annan reservistverksamhet ordnar också föreningen skyttetillställningar för externa grupper av olika slag. Detta är en populär tillställning för t.ex. olika studentföreningar, företag och andra sällskap att tillsammans göra något ovanlig och spännande.

Läs mer »

SRA

SRA

Tillämpat reservistskytte (SRA - Sovellettu Reserviläisammunta) är en actionfylld sportskyttegren avsedd för medlemmarna i de frivilliga försvarsorganisationerna. Dess syfte är att att utveckla och mäta den säkra vapenhanteringen och skjutskickligheten.

Läs mer »

Generic placeholder image

Bli medlem

Vem kan bli medlem? Till föreningens ordinarie medlem kan efter styrelsens godkännande antagas person som fullgjort sin militärtjänstgöring och som hör till reserven eller som överskridit åldern för reserven. Varför? För att stärka den svenskspråkiga reservistverksamheten i vårt land.

Läs mer »